ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εισαγωγή

Το millenniumeshop.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο "ηλεκτρονικό κατάστημα" ή "ιστότοπος" ή "ιστοσελίδα") που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ που εδρεύει στην Νέα Ερυθραία, Ελ. Βενιζέλου 59, με Α.Φ.Μ. 800087950, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αρ.ΓΕΜΗ 143164001000, και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη η "Εταιρεία"). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της παρούσης ιστοσελίδας η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.millenniumeshop.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κάνει χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας info@millenniumeshop.gr και του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών 2108000524. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή "χρήστης" ή "πελάτης") θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. 

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα καθώς και τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας www.millenniumeshop.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

 

1. Γενικοί Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες ο πελάτης έχει ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

2. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 

3. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Παρότι η Εταιρεία θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς και λογισμικό καταγραφής της διαθεσιμότητας των προϊόντων με ακρίβεια δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, άλλα δεσμεύεται να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη.

 

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, που αναρτάται από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της MILLENNIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΕ ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

5. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες ή/και πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος, πράξεις όπως αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, άσεμνο που ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. 

Ο χρήστης ή/και πελάτης αποδέχεται ότι δε θα παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων, ότι θα παρέχει πλήρη και αληθή στοιχεία κατά την διαδικασία της καταχώρησης παραγγελίας ή επικοινωνίας με την Εταιρεία, ότι θα διατηρεί ενήμερα τα προσωπικά του στοιχεία που εμφανίζονται στον λογαριασμό του, θα διατηρεί μυστικό και δε θα αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασης του στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και θα ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα από τρίτους. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού πελάτη από τρίτους ως αποτέλεσμα μη ασφαλούς διατήρησης των στοιχείων σύνδεσης του πελάτη με την ιστοσελίδα ή τη μη έξοδο του πελάτη από τον λογαριασμό του (αποσύνδεση) στο τέλος κάθε επίσκεψης.

 

6. Εγγραφή Χρήστη

Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα κάνοντας χρήση του προσωπικού του λογαριασμού διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ενός κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι προαιρετική άλλα με την πραγματοποίησή της παρουσιάζονται στο πελάτη τα πλεονεκτήματα της γρηγορότερης ολοκλήρωσης παραγγελιών, έχοντας αποθηκευμένα τα στοιχεία αποστολής στο λογαριασμό του, της προβολής ιστορικού παραγγελιών και της ενημέρωσης από την ιστοσελίδα περί νέων προϊόντων και προσφορών.

 

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν και προσωπική, ενώ ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία.

 

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα, της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές, για την εκτέλεση και αποστολή των παραγγελιών του πελάτη καθώς και για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους.

 

Με την εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

7. Διαδικασία αγοράς προϊόντων

Ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κατηγορίες που βρίσκονται στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας, να πλοηγηθεί σε αυτές και να βρει το προϊόν που ψάχνει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την λειτουργία αναζήτησης προϊόντων και στη συνέχεια μπορεί να προσθέσει τα προϊόντα στο Καλάθι του από την σελίδα του προϊόντος κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Απόκτησέ το". Ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στο καλάθι αγορών του κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Καλάθι" το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας. Από τη σελίδα του καλαθιού ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα περιεχόμενα του καλαθιού, να προσθέσει ή αφαιρέσει προϊόντα καθώς και να προσαρμόσει την ποσότητά τους.

 

Η Εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με λεπτομερή περιγραφή των προϊόντων και σωστή απεικόνιση διαθεσιμότητας αυτών. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δε μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανθρώπινα λάθη κατά την ενημέρωση ή/και αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

 

Για την ολοκλήρωση της καταχώρησης της παραγγελίας, ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει την επιλογή να συνδεθεί σε υπάρχον λογαριασμό του, να δημιουργήσει καινούριο λογαριασμό ή να ολοκληρώσει την παραγγελία του ως επισκέπτης. 

 

Για την ολοκλήρωση της αγοράς ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στον σύνδεσμο "Ολοκλήρωση Παραγγελίας" και στην συνέχεια, αναλόγως και του τρόπου πληρωμής που έχει επιλέξει θα ανακατευθυνθεί στην σελίδα ολοκλήρωσης της πληρωμής των συνεργαζόμενων εταιριών πληρωμών. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση. 

 

Κατά την επιβεβαίωση της παραγγελία του, σε περίπτωση χρήσης της αντικαταβολής, ή της ολοκλήρωσης με επιτυχία της πληρωμής του συνολικού ποσού της παραγγελίας, σε περίπτωση πληρωμής με Κάρτα ή Paypal, ο πελάτης θα λάβει αυτόματο απαντητικό email με τα στοιχεία της παραγγελίας του. Η παραγγελία του στη συνέχεια μπαίνει σε διαδικασία αποστολής όπου ο πελάτης θα ενημερωθεί με νεότερο email σχετικά με τον αριθμό αποστολής του και θα παραλάβει την παραγγελία του μέσα στον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο περί τρόπων αποστολής. Τα προϊόντα σας παραδίδονται το ταχύτερο δυνατό. Εξαίρεση αποτελούν προϊόντα με Κατάσταση παράδοσης Προπαραγγελίας, Αναμένεται Σύντομα και Κατόπιν παραγγελίας, για το οποία υπάρχει ξεχωριστή ενημέρωση παράδοσης.

 

Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας ώστε να σας ενημερώσουμε για την εκκρεμότητα που προέκυψε καθώς και τον τρόπο επίλυσής της που επιθυμείτε.

 

Οι ενημερώσεις (email/sms/τηλεφωνική κλήση) που αναφέρονται παραπάνω είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες, αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας και δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών. Παρακαλούμε φροντίστε να διατηρήσετε τα email αυτά που σας στέλνουμε καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες όπως ο αριθμός παραγγελίας που απαιτούνται για την ορθότερη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση επικοινωνίας σας με την Εταιρία μας.

 

8. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της μεταβολής των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας και κατάρτισης της σύμβασης πώλησης.

 

9. Τρόποι πληρωμής

Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη κάρτα

Εξοφλείτε την παραγγελία σας με Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτα (Visa, Electron Visa, MasterCard). 

 

Για την διασφάλιση της συναλλαγής και την απόλυτη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, οι πληρωμές με κάρτα πραγματοποιούνται από την Viva Wallet (Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ), Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Κατά την πληρωμή με Κάρτα μεταφέρεστε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της Viva Wallet όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Μετά την επιτυχημένη συναλλαγή επιστρέφετε στο millenniumeshop.gr, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνετε email με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

 

  

Τραπεζική Κατάθεση

Εξοφλείτε την παραγγελίας σας κάνοντας τραπεζική κατάθεση – μεταφορά στον παρακάτω εταιρικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5096 0879 22231

IBAN: GR59 0172 0960 0050 9608 7922 231

Δικαιούχος: MELLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημείωση:

 • Το ποσό της κατάθεσης θα πρέπει να είναι ακριβώς το τελικό ποσό της παραγγελίας σας.

 • Ο αποστολέας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μεταφοράς χρημάτων.

 • Αν μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες δεν λάβουμε πληρωμή της παραγγελίας σας που καταχωρήσατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα προχωρήσουμε σε ακύρωση και θα ενημερωθείτε με σχετικό e-mail.

 

PayPal

Με την υπηρεσία πληρωμών Pay Pal αρκεί μόνο το username και το password σου για να πραγματοποιήσεις αγορές με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια.

 

 

Αντικαταβολή

Επιλέγοντας αντικαταβολή εξοφλείτε την παραγγελία σας στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφοράς (π.χ. ΕΛΤΑ Courier) κατά την παραλαβή της.

 

Η χρήση της αντικαταβολής επιβαρύνει το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας κατά 5€, πέραν του βασικού κόστους αποστολής.

 

Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή η παραγγελία σας μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση αποστολής αμέσως μετά την επιβεβαίωσή της στο τελευταίο βήμα της ολοκλήρωσης της αγοράς.

 

Aγορές άνω των 500€
Για αγορές άνω των 500€ δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εκάστοτε συναλλαγή χρειάζεται να εξοφλείται με 
κατάθεση/μεταφορά, πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή PayPal.

 

 

Στο κατάστημα

Η πληρωμή γίνεται στα καταστήματα MILLENNIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΕ.

Nέα Ερυθραία: Ελ.Βενιζέλου 59, 146 71, Τηλ. 210 8000 524, 210 80 79 187

Χαλάνδρι: Παπανικολή 132 & Υψηλάντου, 152 32, Τηλ. 2100 108 209

 

 

Άτοκες δόσεις

•  3 ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ αν το ποσό της παραγγελίας σας υπερβαίνει τα 150 ευρώ

•  4 ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ αν το ποσό της παραγγελίας σας υπερβαίνει τα 200 ευρώ

•  6 ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ αν το ποσό της παραγγελίας σας υπερβαίνει τα 300ευρώ

•  8 ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ αν το ποσό της παραγγελίας σας υπερβαίνει τα 400 ευρώ

12 ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ αν το ποσό της παραγγελίας σας υπερβαίνει τα 600 ευρώ

 

 

Ασφάλεια Συναλλαγών Πληρωμών

Η ιστοσελίδα μας δέχεται πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, Mastercard. Για τη διασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, αυτές γίνονται ανά περίπτωση μέσα από τα ασφαλή συστήματα της Viva Wallet και του Paypal, το οποίο χρησιμοποιούν διεθνή τραπεζικά πρότυπα ασφαλείας και προστασίας συναλλαγών.

 

Ο πελάτης μόλις ολοκληρώσει την καταχώρηση της παραγγελίας, μεταφέρεται αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον του πάροχου πληρωμής. Σε αυτή τη σελίδα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV2/CVC2, ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας). Η επεξεργασία των στοιχείων της κάρτας του πελάτη από τα τραπεζικά ιδρύματα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δηλαδή την αποπληρωμή των προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies που αναφέρονται στην σελίδα Πληροφορίες / Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 

10. Τρόποι Αποστολής - Έξοδα Αποστολής

Χριστουγεννιάτικα Είδη

 

Δέματα μικρού όγκου

 • Παραγγελίες άνω των 60€ τα μεταφορικά έξοδα είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλη την Ελλάδα, αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών.

 • Παραγγελίες κάτω των 60€ επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφοράς 10€.

 • Προϊόντα με ειδικό κόστος μεταφορικών αναγράφεται στο πεδίο κάτω από την τιμή του προϊόντος.

Υπηρεσία Αντικαταβολής με επιπλέον κόστος 5€ και μόνο εντός Αττικής.

 

Δέματα μεγάλου όγκου

 • Παραγγελίες μεγάλου όγκου αποστέλλονται με πρακτορεία μεταφορών το κόστος επιβαρύνει την εταιρεία μας. 

 • Παραγγελίες μεγάλου όγκου με παράδοση εντός Αττικής αποστέλλονται με μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας.

 • Υπηρεσία Αντικαταβολής από τα πρακτορεία μεταφορών δεν υποστηρίζεται.

Προσοχή:

Προϊόντα που είναι σε προσφορά τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.

 

Αποκριάτικα Είδη

 

Δέματα μικρού όγκου

 • Παραγγελίες άνω των 50€ τα μεταφορικά έξοδα είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλη την Ελλάδα, αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών.

 • Παραγγελίες κάτω των 50€ επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφοράς 5€.

Η Υπηρεσία Αντικαταβολής με επιπλέον κόστος 5€.

 

Δέματα μεγάλου όγκου

 • Παραγγελίες μεγάλου όγκου αποστέλλονται με πρακτορεία μεταφορών το κόστος επιβαρύνει την εταιρεία μας. 

 • Παραγγελίες μεγάλου όγκου με παράδοση εντός Αττικής αποστέλλονται με μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας. 

Υπηρεσία Αντικαταβολής από τα πρακτορεία μεταφορών δεν υποστηρίζεται.

 

Προσοχή:

Προϊόντα που είναι σε προσφορά τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.

 

Έπιπλα Κήπου Βεράντας - Εσωτερικού Χώρου

 

Τρόπος Αποστολής σε όλη την Ελλάδα

 

Δέματα μικρού όγκου

 • Παραγγελίες από 600€ € τα έξοδα μεταφοράς είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Παραγγελίες έως 200€ τα μεταφορικά έξοδα είναι 10€.

 • Παραγγελίες από 200€ έως 600€ τα μεταφορικά έξοδα είναι 30€.

Οι παραγγελίες για όλη την Ελλάδα αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών.

Η Υπηρεσία Αντικαταβολής δεν είναι δεκτή.

 

Τρόπος Αποστολής Εντός Αττικής:

 

Δέματα μεγάλου όγκου

  • Παραγγελίες από 600€ € τα έξοδα μεταφοράς είναι ΔΩΡΕΑΝ.
  • Παραγγελίες έως 200€ τα μεταφορικά έξοδα είναι 10€.

  • Παραγγελίες από 200€ έως 600€ τα μεταφορικά έξοδα είναι 30€.

Οι παραγγελίες αποστέλλονται με μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας.

Η Υπηρεσία Αντικαταβολής δεν είναι δεκτή.

 

Τρόπος Αποστολής εκτός Αττικής:

 

Δέματα μεγάλου όγκου

 • Παραγγελίες από 600€ € τα έξοδα μεταφοράς είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Παραγγελίες έως 200€ τα μεταφορικά έξοδα είναι 10€.
 • Παραγγελίες από 200€ έως 600€ τα μεταφορικά έξοδα είναι 30€

Οι παραγγελίες μεγάλου όγκου αποστέλλονται με πρακτορεία μεταφορών το κόστος επιβαρύνει την εταιρεία μας.

Η Υπηρεσία Αντικαταβολής από τα πρακτορεία μεταφορών δεν υποστηρίζεται.

 

*Όταν θα υπάρχει χρέωση υπηρεσιών μεταφοράς / συναρμολόγησης θα σταλεί κωδικός χρέωσης στον πελάτη, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία.

**Τα προϊόντα διατίθενται συσκευασμένα και αμοντάριστα

Προσοχή:

Προϊόντα που είναι σε προσφορά τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.

 

Πασχαλινά Είδη

 

Δέματα μικρού όγκου

 • Παραγγελίες άνω των 50€ τα μεταφορικά έξοδα είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλη την Ελλάδα, αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών.

 • Παραγγελίες κάτω των 50€ επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφοράς 5€.

Υπηρεσία Αντικαταβολής με επιπλέον κόστος 5€.

Η Υπηρεσία Αντικαταβολής είναι δεκτή μόνο εντός Αττικής.

 

Δέματα μεγάλου όγκου

 • Παραγγελίες μεγάλου όγκου αποστέλλονται με πρακτορεία μεταφορών το κόστος επιβαρύνει την εταιρεία μας.

 • Παραγγελίες μεγάλου όγκου με παράδοση εντός Αττικής αποστέλλονται με μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας.

Υπηρεσία Αντικαταβολής από τα πρακτορεία μεταφορών δεν υποστηρίζεται.

Προσοχή:

Προϊόντα που είναι σε προσφορά τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.

 

Τρόπος Αποστολής στην Κύπρο

Δέματα μικρού όγκου αποστέλλονται με Εταιρεία Ταχυμεταφορών και κόστος 50,00 € ή με εντολή παραλαβής από το κατάστημα μας με εταιρεία μεταφορών επιλογής του πελάτη.

Υπηρεσία Αντικαταβολής από την Κύπρο δεν υποστηρίζεται.

 

Χρόνοι παράδοσης

 

 • Αποστολές στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε 3 εώς 4 εργάσιμες ημέρες.
 • Αποστολές στη νησιωτική Ελλάδα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 3 εώς 7 εργάσιμες ημέρες. 

 

Κατάσταση Παραγγελίας και Εύρεση Αποστολής

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας μέσα από τις πληροφορίες του Λογαριασμού σας, επιλέγοντας την ενότητα "Παραγγελίες". 

 

Η ενημέρωση για την αποστολή της παραγγελίας σας γίνεται με email. Η παρακολούθηση αυτής με τον αριθμό Voucher της Εταιρείας Courier γίνεται πατώντας στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο email ή καταχωρώντας τον Αριθμό Voucher που σας έχουμε αποστείλει στον παρακάτω σύνδεσμο: www.elta-courier.gr

 

11. Καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα millenniumeshop.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις των παραδόσεων των παραγγελιών σας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της ή συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας όπως απεργίες, έντονα καιρικά φαινόμενα κλπ. 

 

12. Ακύρωση παραγγελίας

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 13 η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στην περίπτωση που η παραγγελία σας δεν έχει ακόμη αποσταλεί (δεν εμφανίζεται ως "Απεσταλμένη" στο λογαριασμό σας και δεν έχετε λάβει ακόμη το email επιβεβαίωσης με τον αριθμό αποστολής courier) επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email, μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος ή στο τηλέφωνο της Εταιρείας και ένας συνεργάτης μας θα σας βοηθήσει στην ακύρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει αποσταλεί άλλα δεν έχετε παραλάβει ακόμη, για την ακύρωσή της θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της υπαναχώρησης.

 

13. Πολιτική επιστροφών και δικαίωμα Υπαναχώρησης

13.1. Επιστροφή σε περίπτωση λάθους αποστολής

Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους στην παραγγελία με υπαιτιότητα της εταιρείας (όπως αποστολή λάθος προϊόντων, αποστολή λανθασμένης ποσότητας προϊόντων, λανθασμένη τιμολόγηση, αποστολή ελαττωματικού προϊόντος) η εταιρεία αναλαμβάνει την αντικατάσταση της παραγγελίας ή την πλήρη επιστροφή των χρημάτων, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.

  

13.2. Παραλαβή ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος ή ζημιά κατά την μεταφορά, η εταιρεία μας θα πρέπει να ενημερωθεί εντός 48ωρών από την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της παραγγελίας από τον πελάτη. Καλό είναι να μας σταλεί φωτογραφία ελαττώματος για να μας βοηθήσει στην επικοινωνία με τους προμηθευτές μας και σύντομη λύση της ποιοτικής αναφοράς, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε:

1. Αντικατάσταση με το ίδιο προϊόν

2. Αγορά προϊόντος ισόποσης αξίας

3. Επιστροφή χρημάτων

 

Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής επιβαρύνουν την επιχείρησή μας.

Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος η αντικατάσταση για τους παραπάνω λόγους ελαττωματικότητας δε θα γίνεται δεκτή.

Αν την αποστολή παραγγελίας ανέλαβε ο πελάτης με μεταφορική εταιρεία της επιλογής του η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή ή ελάττωμα υπέστη το προϊόν κατά την μεταφορά.

 
 

13.3. Δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά

(I) Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) - Επιστροφή προϊόντων

 

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας σε οποιοδήποτε κατάστημα Millennium της (MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ ) της επιλογής του ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα σε οποιοδήποτε κατάστημα Millennium της MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ   στις διευθύνσεις μας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Millennium, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 210 8000524, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@millenniumeshop.gr). Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).

  

(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση , όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας . Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

 

(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ   για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

 

(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως και αποστέλλεται εγγράφως : α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ, β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@millenniumeshop.gr και η MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ  είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

 

(ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Millennium. H MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ , εφόσον ο Πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει η ίδια το, προς επιστροφή, προϊόν από τον τόπο του Πελάτη, με χρέωση του τελευταίου ύψους 5ευρώ.

 

(στ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ  υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ , εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ  κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από οποιοδήποτε κατάστημα Millennium της MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ .  

 

(η) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ  έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

 

(ζ) Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ .

 

(θ) Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ , εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε MILLENIUM ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΕ  δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.

 

(II) Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης της παρ. (I)

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 

(α) Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα Millennium και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα Millennium, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

 

(β) Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. Στολές ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.

 

14. Ενημερωτικά emails (Newsletters)

Η Εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email σε χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος οι οποίοι έκαναν εγγραφή στην υπηρεσία των newsletter από την αρχική ιστοσελίδα ή το επέλεξαν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση των newsletters στον προορισμό τους αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους Παρόχους Υπηρεσιών Internet για την ορθή παράδοση στα Εισερχόμενα της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του χρήστη. Τα ενημερωτικά αυτά email μπορεί να καταλήξουν στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του χρήστη (spam folder) και σε αυτή την περίπτωση προτείνουμε τον έλεγχο του συγκεκριμένου φακέλου από το χρήστη. 

 

Έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα ενημερωτικών email που είστε εγγεγραμμένοι επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο που συνοδεύει κάθε τέτοιο μήνυμα email στο κάτω μέρος, ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email, μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή τηλεφωνικώς καλώντας μας στο 2108000524. 

 

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτο πάροχο για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Σε αυτή την περίπτωση δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά δεδομένα παρά μόνον την διεύθυνση email.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή της διαγραφής κάποιου προσώπου από αυτές. 

 

15. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών στις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με τους χρήστες/πελάτες της, όπως αυτή περιγράφεται στην Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την υπουργική απόφαση 70330/2015 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και τη λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

 

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας είναι η Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Καταναλωτή".

 

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών αναφέρονται στο παρακάτω σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

16. Διάφορα

(α) Ευθύνη: To millenniumeshop.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του με έξοδα της εταιρείας.

 

(β) Τροποποίηση των όρων του παρόντος το millenniumeshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά

H Εταιρεία δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της και τη διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών. Για την χρήση της ιστοσελίδας ο πελάτης πρέπει να παρέχει στην Εταιρεία συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από αυτή. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία ο ίδιος παρέχει κατά τη διάρκεια των παραγγελιών του στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Η εγγραφή του χρήστη/πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι προαιρετική και κατά την εγγραφή είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία όπως Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση Email. Για να καταχωρήσει παραγγελία ένας χρήστης χρειάζεται ακόμα να συμπληρώσει Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη/Περιοχή και Τηλέφωνο, ενώ σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου ο χρήστης θα χρειαστεί επίσης να συμπληρώσει Επωνυμία Εταιρείας, Επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας του πελάτη και την αποστολή της από το ηλεκτρονικό κατάστημα στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει συμπληρωθεί. 

 

2. Χρήση των προσωπικών δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταγράφει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που προχωράνε σε ολοκλήρωση παραγγελίας άλλα και εκείνων που έχουν κάνει εγγραφή ως χρήστες μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. H συλλογή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την διενέργεια των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της, για να αποστέλλονται οι παραγγελίες τους και για να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος, διαφημιστικό υλικό κ.α.

 

Η Εταιρεία δε θα γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός πελάτη ή άλλα προσωπικά του δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

 

O χρήστης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οποτεδήποτε την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος όλων των προσωπικών του δεδομένων που γνωστοποίησε κατά τον ως άνω τρόπο στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εφόσον έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές του προς την Εταιρεία.

 

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εργαζόμενούς της και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις (για παράδειγμα εταιρίες courier), με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας καθώς και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

  

3. Ασφάλεια και Απόρρητο Συναλλαγών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/πελάτη στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές, ασφαλείς και απόρρητες και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

α. Αναγνώριση χρήστη με συνθηματικό

Η αναγνώριση του χρήστη γίνεται με τον συνδυασμό λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και προσωπικού μυστικού κωδικού (password), τα οποία κάθε φορά που τα καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία από την ενότητα "Ο Λογαριασμός Μου".

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω της χρήσης των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ενημέρωσή μας, αλλιώς η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

β. Απόρρητο στην μεταφορά δεδομένων από τον χρήστη προς τον εξυπηρετητή (server) του ηλεκτρονικού καταστήματος

Η εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL σε κάθε σημείο της ιστοσελίδας μας.

 

4. Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από την ιστοσελίδα μας και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. . Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο κάποια από τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές είναι πιθανό να μην προσφέρουν αυτήν την δυνατότητα).

 

Τα cookies δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεν θα επιτρέψουν ποτέ σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τηλεφώνου, e-mail κλπ. Επιπρόσθετα τα cookies δεν παρέχουν πρόσβαση στα υπόλοιπα αρχεία και έγγραφα του υπολογιστή σας.

 

Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την millenniumeshop.gr να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών.

 

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, millenniumeshop.gr χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

 

Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.

 

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

 

Cookies Επιδόσεων (Google analytics):

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy

 

Cookies Διαφήμισης (Google analytics, Facebook Pixel):

Είναι cookies που δημιουργούνται από υπηρεσίες που μας παρέχουν τρίτα μέρη όπως η Google ή / και η Facebook Αυτές οι τρίτες υπηρεσίες αποθηκεύουν cookies για να λειτουργήσουν και έχουν λεπτομερείς πληροφορίες και πολιτικές απορρήτου.

 • Περισσότερα για πολιτική απορρήτου Google κλικ ΕΔΩ

 • Περισσότερα για πολιτική απορρήτου Facebook κλικ ΕΔΩ

 

Απενεργοποίηση Cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.

 

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookie σε δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:

 

 

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα περιήγησης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης.

Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Για τον τρόπο που χειρίζεται το Facebook και τις ρυθμίσεις για τα cookies επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της συμπεριφορικής διαφήμισης και την ιδιωτικότητα στο Internet και να ρυθμίσετε τις επιλογές σας αν επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.youronlinechoices.com/gr